Teràpia Neuro-Auditiva SENA

SENA© permet millorar les habilitats auditives subjacents a la nostra capacitat de sentir, escoltar, entendre, comprendre i comunicar de manera natural i sense esforç, habilitats fonamentals en l'àmbit escolar i laboral.

El Sistema d’Estimulació Neuro-auditiva SENA© està dirigit a nens, adolescents i adults i treballa diferents trastorns o dificultats derivats d’un desordre en el processament auditiu de la informació, on s’hi veuen alterades altres funcions com l’atenció, la memòria, la localització, la discriminació o la percepció fonològica. 

La neuroestimulació auditiva corregeix la capacitat de transmetre la informació sense distorsions i és rellevant en processos patològics que se’n reflecteixen a nivell cognitiu, conductual i/o emocional. 

Millora les habilitats de llenguatge oral i escrit, problemes d’aprenentatge, memòria, dèficit d’atenció, hiperactivitat, hipersensibilitat al so i activitats relacionades amb la interpretació del so, com l’aprenentatge d’idiomes o les habilitats musicals. 

L’estimulació neuroauditiva SENA© permet canviar la manera de percebre l’entorn sonor, millorant l’audició i, amb això, la qualitat de vida de les persones.

Per a quins casos serveix el SENA?

Preguntes sobre el mètode SENA

01

Objectiu del SENA

Millorar les habilitats auditives subjacents a la capacitat de sentir, escoltar, entendre, comprendre i comunicar de manera natural i sense esforç, habilitats fonamentals en l'àmbit escolar i laboral.

02

Avaluació

Es realitza mitjançant el test d'escolta, l'audiometria,i diversos qüestionaris auditius que permeten observar les alteracions necessàries a corregir.

03

Diagnòstic

Podem trobar tres categories:

  1. Problemes referents a l'audició: sordesa (hipoaudició), hiperaudició (persones amb trastorns del desenvolupament) i acúfens.
  2. Dificultats d'aprenentatge: atenció,memòria auditiva, llenguatge, lectoescriptura.
  3. Alteracions de la salut emocional: ansietat i depressió.
Es té en compte una sèrie de variables a l'interpretar el diagnòstic com l'edat del pacient, l'especialització hemisfèrica, freqüències (greus, aguts i sobreaguts) i els punts crítics que s'allunyen del perfil audiomètric normal.

04

Funcionament

La Teràpia Neuroauditiva SENA és un mètode que no requereix de la participació activa del pacient.

Consisteix en un programari que permet avaluar i estimular les funcions auditives centrals.
Mitjançant una targeta de so, s’escolta música clàssica o llenguatge parlat modulat per un filtre en que es regulen les freqüències altes i baixes, modificant de la mateixa manera la intensitat del so i el canal, dreta o esquerra, en funció de les necessitats de la persona a tractar, corregint així el flux d'entrada d'informació auditiva.

Aquestes necessitats i la seva valoració la determina una audiometria prèvia i diversos qüestionaris auditius, mitjançant els quals s’ajuda a determinar la morfologia de la corba auditiva, observar les alteracions necessàries a corregir i establir així un programa de treball.

El tractament consisteix en 10 sessions continuades de 45 minuts cadascuna, a raó d'una sessió diària, al llarg de 10 dies, en dos blocs de 5 dies separats per dos dies de descans; Realitzant diverses valoracions per concretar les modificacions i les millores obtingudes a través de la teràpia.

Mitjançant aquesta transformació, s’aconsegueix modificar la resposta del sistema nerviós central als estímuls sonors, millorant els processos psicològics bàsics associats a l'audició, la percepció, l'atenció i la memòria, facilitant l'aprenentatge i el desenvolupament del llenguatge oral i escrit.

Beneficis de la Teràpia Neuroauditica SENA

AVANTATGES

No és intrusiu, no farmacològic, és compatible amb altres formes d’intervenció i els resultats són a curt termini.

RESULTATS

Alguns resultats són visibles després de l’estimulació, però els resultats més importants es comencen a visualitzar entre el segon i tercer mes, un cop finalitzada l’estimulació. Això és degut a que la persona ha de tornar a escoltar d’una nova manera.

INTERACCIÓ

El SENA és compatible amb qualsevol altra teràpia, inclús ajuda a millorar significativament qualsevol forma d’intervenció com la logopèdia, psicologia, psicopedagogia, etc.

Jas has fet el primer pas per sentir-te millor