Teràpia Humanista

Descobreix l'estat natural de l'ésser humà, la teva essència, allò intern que se't ve donat, tant meravellós i ple de potencialitats. El per què de la teva existència.

Considero que hi ha molts factors  que afecten a la salut  mental dels individus en el seu creixement i la  seva autorealització. Entre aquestes se’n deriven i s’interrelacionen pensaments, emocions , conductes, etc.

La teràpia humanista, ajuda a trobar i reconèixer els recursos interns que tots tenim per  l’autoconeixement, per enfortir l’autoestima, per millorar la gestió de les emocions, les habilitats socials,  superar  les crisis internes, etc.  potenciant la part més positiva de les persones que acudeixen a la consulta. 

La duració de les sessions depèn de cada individu, de la seva evolució, del seu procés ja que s’ha de respectar el temps de transformació i resposta  de cadascú.

És cada persona qui ha d’experimentar i ser conscient de com estan succeint els canvis interns i d’aquesta forma anar integrant les noves  respostes per fer front als canvis. L’empremta de com es va transformant internament és tant intensa que la nova informació queda gravada en lo més profund i els canvis queden molt consolidats.

El procés d’atenció, acompanyament i tractament  terapèutic que ofereixo per poder afrontar i superar els estats crítics, estats anímics baixos,  certes conductes, pensaments negatius i  recurrents, etc. és fa extensible a totes les edats,  ja siguin infants, adolescents, adults i gent gran.

Jas has fet el primer pas per sentir-te millor